Onze Trajecten

In ons Provinciaal Centrum Deeltijds Onderwijs volg je twee dagen les in een opleiding naar je keuze en de andere dagen volg je een traject buiten de school. Dit kan gaan werken zijn, of een weg die leidt naar werk. Bij het binnenkomen in ons centrum word je gescreend en bepalen je begeleiders in overleg met jou een starttraject. Doorheen je schoolloopbaan wordt dit traject voortdurend geëvalueerd en aangepast. Zo kan je doorstromen van het ene naar het andere traject, volgens je ontwikkeling en mogelijkheden. Je vindt ze hieronder.

Alternerend leren of
Leren en Werken

Een betaalde tewerkstelling met arbeidscontract voor arbeidsrijpe jongeren. Ook in de vakanties wordt gewerkt.

Aanloopfase werkervaring

Een opstap naar werk als je nog niet voldoende werkattitudes bezit. Hier ervaar je wat werken in een team is, vaak in een overheidsdienst. Je ontvangt enkel een kostenvergoeding. Niet in de vakanties.

Aanloopfase vorming

Hier leer je keuzes maken, vaardigheden ontwikkelen en solliciteren in een groep buiten de school. Niet in de vakanties.

NAFT (naadloos flexibel traject)

Je hebt problemen die je schoolgaan belemmeren en je wil daar aan werken. Niet in de vakanties.

Studiebewijzen

In het deeltijds onderwijs kan je evengoed een diploma beroepssecundair secundair onderwijs behalen als in een voltijds onderwijs. Alleen de weg ernaartoe is anders: je combineert lesdagen met een traject dat bij jou past. Door de combinatie van algemene vakken (PAV) en praktijk (BGV) en werk, haal je op eigen tempo een certificaat en/of diploma. De meeste opleidingen zijn modulair: na elke module of leerinhoud haal je een deelcertificaat en als einddoel een certificaat of getuigschrift èn een diploma. Je bepaalt je eigen tempo: iets trager of net iets vlugger, volgens je mogelijkheden.

Certificaat

Deelcertificaat (modulaire opleidingen)

Attest verworven competenties

Getuigschrift van de tweede graad

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad

Diploma secundair onderwijs

Contact

Een algemene vraag?
Contacteer ons via ons algemeen nummer of e-mailadres.

Roze 131, 9900 Eeklo

093707406

informatie@pcdo.be

Wie is wie

Een enthousiast team, onder de leiding van de coördinator, staat klaar om je te begeleiden naar een toekomst waarbij je alle kansen en talenten kan benutten. De groepjes zijn klein (max. 12 leerlingen) waardoor we elkeen individueel kunnen begeleiden. Je krijgt les van een leerkracht algemene vorming en een leerkracht praktijk. Daarnaast volgen de trajectbegeleider, leerlingbegeleider, opvoeder, CLB medewerker en CSW begeleider jou in je doen en laten.

Wie wanneer contacteren?

Onze Partners

Onze partners spelen een belangrijke rol.
Zij zijn essentiële partijen die bijdragen tot een positieve ontwikkeling.